Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Študijski koledar 2020/21

natisni

* Senat UP je sprejel naknadno spremembo Študijskega koledarja UP 2020/21: za posamezne predmete študijskih programov se SV, LV in TV, ki jih zaradi Covid-19 ni bilo mogoče v celoti izvesti v jesenskem semestru, lahko izvede oz. nadomesti v času zimskega izpitnega obdobja (18. 1. - 12. 2. 2021) ali v času spomladanskega semestra (15. 2. - 4. 6. 2021).
 

Študijski koledar za študijsko leto 2020/2021 je pripravljen ob upoštevanju 37. Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/2012-UPB 7 in spremembe), Statuta Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, št. 51/15-UPB -2 in spremembe) in Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem.

I.  Splošno

Študijsko leto 2020/21 traja od 1. oktobra 2020 do 30. septembra 2021.

S študijskim koledarjem je zagotovljenih zakonsko določenih 30 delovnih tednov in tri izpitna obdobja. Če študijski program vsebuje praktično usposabljanje, skupna obremenitev študenta ne sme presegati 42 tednov letno.

Izobraževalni proces na rednem študiju poteka pet dni na teden, od ponedeljka do petka. Organizacijo izvedbe izobraževalnega procesa (urnike) določijo članice glede na značilnosti izobraževalnega procesa. Izobraževalni proces na izrednem študiju poteka skladno z izvedbenim urnikom, ki ga določi članica.

II.  Izobraževalni proces in izpitna obdobjana vrhna vrh

Jesenski semester:

 • Izobraževalno delo:
  • semestrski študij:
   od četrtka, 1. oktobra 2020, do vključno petka, 15. januarja 2021
  • kvartalni študij:
   1. kvartal: od četrtka, 1. oktobra 2020, do vključno petka, 20. novembra 2020
   2. kvartal: od ponedeljka, 30. novembra 2020 do vključno petka, 15. januarja 2021
  • Članice lahko glede na značilnosti izobraževalnega procesa ter ob upoštevanju materialnih pogojev (prostorske razmere, itd.) izvajanje praktičnega usposabljanja ali organiziranega pedagoškega dela, podaljšajo do vključno petka, 22. januarja 2021.
 • Izpitna obdobja:
  • kvartalno izpitno obdobje: od ponedeljka, 23. novembra 2020, do vključno petka, 27. novembra 2020 (1 teden)
   Izpitno obdobje je namenjeno kvartalnemu študiju. V primeru semestrskega študija, se priporoča, da članica v istem tednu, če to predvideva učni načrt pri predmetih, organizirano izvaja vmesno preverjanje znanja (kolokviji).
  • zimsko izpitno obdobje: od ponedeljka, 18. januarja do vključno petka, 12. februarja 2021 (4 tedne)
 • Izobraževalnega procesa prosti dnevi (državni prazniki so podčrtani, ostali dnevi so določeni na ravni univerze):
  • Rektoričin dan (čista desetka): sreda, 21. oktober 2020
  • Božič: petek, 25. december 2020
  •  četrtek, 31 december 2020 
  • Novo leto: petek, 1. januar 2021
  • Slovenski kulturni praznik: ponedeljek, 8. februar 2021 
 • Ostali pomembni dnevi, določeni na ravni UP:
 • Jesenski orientacijski dnevi za tuje študente na UP: od ponedeljka, 28. septembra 2020, do vključno srede, 30. septembra 2020
  • Promocija doktorjev znanosti Univerze na Primorskem: četrtek, 22. oktober 2020

Spomladanski semester:

 • Izobraževalno delo:
  • semestrski študij:
   od ponedeljka, 15. februarja 2021, do vključno petka, 4. junija 2021
  • kvartalni študij:
   3. kvartal: od ponedeljka, 15. februarja 2021, do vključno petka, 2. aprila 2021
   4. kvartal: od ponedeljka, 12. aprila 2021, do vključno petka, 4. junija 2021
  • Članice lahko glede na značilnosti izobraževalnega procesa ter ob upoštevanju materialnih pogojev (prostorske razmere, itd.) izvajanje praktičnega usposabljanja podaljšajo do vključno petka, 11. junija 2021, in ga nadaljujejo od ponedeljka, 16. avgusta 2021 do vključno petka, 10. septembra 2021.
 • Izpitna obdobja:
  • kvartalno izpitno obdobje: od ponedeljka, 6. aprila 2021, do vključno petka, 9. aprila 2021 
   Izpitno obdobje je namenjeno kvartalnemu študiju. V primeru semestrskega študija, se priporoča, da članica v istem tednu, če to predvideva učni načrt pri predmetih, organizirano izvaja vmesno preverjanje znanja (kolokviji).
  • poletno izpitno obdobje: od ponedeljka, 7. junija do vključno petka, 9. julija 2021 (5 tednov)
  • jesensko izpitno obdobje: od ponedeljka, 16. avgusta do vključno petka, 10. septembra 2021 (4 tedne)
 • Izobraževalnega procesa prosti dnevi (državni prazniki so podčrtani, ostali dnevi so določeni na ravni univerze):
  • Velikonočni ponedeljek: ponedeljek, 5. april 2021
  • ponedeljek, 26. april 2021 
  • Dan upora proti okupatorju: torek, 27, april 2021
  • sreda, 28. april 2021 
  • četrtek, 29. april 2021 
  • petek, 30. april 2021
  • Dan državnosti: petek, 25. junij 2021
Ostali pomembni dnevi, določeni na ravni UP:
 • Spomladanski orientacijski dnevi za tuje študente na UP: četrtek, 11. februar 2021, in petek, 12. februar 2021
 • Teden Univerze na Primorskem: od ponedeljka, 15. marca do vključno petka, 19. marca 2021
 • Promocija doktorjev znanosti Univerze na Primorskem: ponedeljek, 15. marec 2021
 • Inavguracija izvoljenih v redne profesorje: torek, 16. marec 2021
 • 18. slovesna akademija Univerze na Primorskem: četrtek, 18. marec 2021
 • Mednarodni teden Univerze na Primorskem: od ponedeljka, 24. maja, do vključno četrtka, 27. maja 2021