Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Študijski koledar 2019/20

natisni

Študijski koledar za študijsko leto 2019/2020 je pripravljen ob upoštevanju 37. Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/2012-UPB 7 in spremembe), Statuta Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, št. 51/15-UPB -2 in spremembe) in Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem.

I.  Splošno

Študijsko leto 2019/20 traja od 1. oktobra 2019 do 30. septembra 2019.

S študijskim koledarjem je zagotovljenih zakonsko določenih 30 delovnih tednov in tri izpitna obdobja. Če študijski program vsebuje praktično usposabljanje, skupna obremenitev študenta ne sme presegati 42 tednov letno.

Izobraževalni proces na rednem študiju poteka pet dni na teden, od ponedeljka do petka. Organizacijo izvedbe izobraževalnega procesa (urnike) določijo članice glede na značilnosti izobraževalnega procesa. Izobraževalni proces na izrednem študiju poteka skladno z izvedbenim urnikom, ki ga določi članica.

II.  Izobraževalni proces in izpitna obdobjana vrh

Jesenski semester:

 • Izobraževalno delo:
  • semestrski študij:
   od ponedeljka, 1. oktobra 2019, do vključno petka, 17. januarja 2020
  • kvartalni študij:
   1. kvartal: od ponedeljka, 1. oktobra 2019, do vključno petka, 15. novembra 2019
   2. kvartal: od ponedeljka, 25. novembra 2019 do vključno petka, 17. januarja 2020
  • Članice lahko glede na značilnosti izobraževalnega procesa ter ob upoštevanju materialnih pogojev (prostorske razmere, itd.) izvajanje praktičnega usposabljanja ali organiziranega pedagoškega dela, podaljšajo do vključno petka, 24. januarja 2020.
 • Izpitna obdobja:
  • kvartalno izpitno obdobje: od ponedeljka, 18. novembra 2019, do vključno petka, 22. novembra 2019 (1 teden)
   Izpitno obdobje je namenjeno kvartalnemu študiju. V primeru semestrskega študija, se priporoča, da članica v istem tednu, če to predvideva učni načrt pri predmetih, organizirano izvaja vmesno preverjanje znanja (kolokviji).
  • zimsko izpitno obdobje: od ponedeljka, 20. januarja do vključno petka, 14. februarja 2020 (4 tedne)
 • Izobraževalnega procesa prosti dnevi (državni prazniki so podčrtani, ostali dnevi so določeni na ravni univerze):
  • Rektorjev dan (čista desetka): sreda, 16. oktober 2019
  • Dan reformacije: četrtek, 31. oktober 2019
  • Dan spomina na mrtve: petek, 1. november 2019
  • Božič: sreda, 25. december 2019
  • Dan samostojnosti in enotnosti: četrtek, 26. december 2019
  •  petek, 27 december 2019 (kolektivni dopust za zaposlene)
  • Novo leto: torek, 1. januar in sreda, 2. januar 2020
  • petek, 3. januar 2020 (kolektivni dopust za zaposlene)
 • Ostali pomembni dnevi, določeni na ravni UP:
 • Jesenski orientacijski dnevi za tuje študente na UP: od petka, 27. septembra 2019, do torka, 1. oktobra 2019
  • Pozdrav brucem in bruckam Univerze na Primorskem (začetek študijskega leta): torek, 1. oktober 2019
  • Promocija doktorjev znanosti Univerze na Primorskem: četrtek, 17. oktober 2019

Spomladanski semester:

 • Izobraževalno delo:
  • semestrski študij:
   od ponedeljka, 17. februarja 2020, do vključno petka, 29. maja 2020
  • kvartalni študij:
   3. kvartal: od ponedeljka, 17. februarja 2020, do vključno petka, 3. aprila 2020
   4. kvartal: od ponedeljka, 14. aprila 2020, do vključno petka, 29. maja 2020
  • Članice lahko glede na značilnosti izobraževalnega procesa ter ob upoštevanju materialnih pogojev (prostorske razmere, itd.) izvajanje praktičnega usposabljanja podaljšajo do vključno petka, 7. junija 2019, in ga nadaljujejo od ponedeljka, 17. avgusta 2020 do vključno petka, 11. septembra 2020.
 • Izpitna obdobja:
  • kvartalno izpitno obdobje: od ponedeljka, 6. aprila 2020, do vključno petka, 10. aprila 2020 (1 teden)
   Izpitno obdobje je namenjeno kvartalnemu študiju. V primeru semestrskega študija, se priporoča, da članica v istem tednu, če to predvideva učni načrt pri predmetih, organizirano izvaja vmesno preverjanje znanja (kolokviji).
  • poletno izpitno obdobje: od ponedeljka, 1. junija do vključno petka, 3. julija 2020 (5 tednov)
  • jesensko izpitno obdobje: od ponedeljka, 17. avgusta do vključno petka, 11. septembra 2020 (4 tedne)
 • Izobraževalnega procesa prosti dnevi (državni prazniki so podčrtani, ostali dnevi so določeni na ravni univerze):
  • Velikonočni ponedeljek: ponedeljek, 13. april 2020
  • Dan upora proti okupatorju: ponedeljek, 27, april 2020
  • Praznik dela: sreda, 1. maj 2020
  • Dan državnosti: četrtek, 25. junij 2020
Ostali pomembni dnevi, določeni na ravni UP:
 • Teden Univerze na Primorskem: od ponedeljka, 16. marca do vključno petka, 22. marca 2020
 • Promocija doktorjev znanosti Univerze na Primorskem: ponedeljek, 16. marec 2020
 • Inavguracija izvoljenih v redne profesorje: torek, 17. marec 2020
 • 17. slovesna akademija Univerze na Primorskem: četrtek, 19. marec 2020
 • Mednarodni teden Univerze na Primorskem: od ponedeljka, 18. maja, do vključno petka, 22. maja 2020