Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Študijski koledar 2018/19

natisni

Študijski koledar za študijsko leto 2018/2019 je pripravljen ob upoštevanju 37. Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/2012-UPB 7 in spremembe), Statuta Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, št. 51/15-UPB -2 in spremembe) in Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem.

I.  Splošno

Študijsko leto 2018/19 traja od 1. oktobra 2018 do 30. septembra 2019.

S študijskim koledarjem je zagotovljenih zakonsko določenih 30 delovnih tednov in tri izpitna obdobja. Če študijski program vsebuje praktično usposabljanje, skupna obremenitev študenta ne sme presegati 42 tednov letno.

Izobraževalni proces na rednem študiju poteka pet dni na teden, od ponedeljka do petka. Organizacijo izvedbe izobraževalnega procesa (urnike) določijo članice glede na značilnosti izobraževalnega procesa. Izobraževalni proces na izrednem študiju poteka skladno z izvedbenim urnikom, ki ga določi članica.

II.  Izobraževalni proces in izpitna obdobjana vrh

Jesenski semester:

 • Izobraževalno delo:
  • semestrski študij:
   od ponedeljka, 1. oktobra 2018, do vključno petka, 18. januarja 2019
  • kvartalni študij:
   1. kvartal: od ponedeljka, 1. oktobra 2018, do vključno petka, 16. novembra 2018
   2. kvartal: od ponedeljka, 26. novembra 2018 do vključno petka, 18. januarja 2019
  • Članice lahko glede na značilnosti izobraževalnega procesa ter ob upoštevanju materialnih pogojev (prostorske razmere, itd.) izvajanje praktičnega usposabljanja ali organiziranega pedagoškega dela, podaljšajo do vključno petka, 25. januarja 2019.
 • Izpitna obdobja:
  • kvartalno izpitno obdobje: od ponedeljka, 19. novembra 2018, do vključno petka, 23. novembra 2018 (1 teden)
   Izpitno obdobje je namenjeno kvartalnemu študiju. V primeru semestrskega študija, se priporoča, da članica v istem tednu, če to predvideva učni načrt pri predmetih, organizirano izvaja vmesno preverjanje znanja (kolokviji).
  • zimsko izpitno obdobje: od ponedeljka, 21. januarja do vključno petka, 15. februarja 2019 (4 tedne)
 • Izobraževalnega procesa prosti dnevi (državni prazniki so podčrtani, ostali dnevi so določeni na ravni univerze):
  • Rektorjev dan (čista desetka): sreda, 17. oktober 2018
  • Dan reformacije: sreda, 31. oktober 2018
  • Dan spomina na mrtve: četrtek, 1. november 2018
  • petek, 2. november 2018 (kolektivni dopust za zaposlene)
  • ponedeljek, 24. december 2018 (kolektivni dopust za zaposlene)
  • Božič: torek, 25. december 2018
  • Dan samostojnosti in enotnosti: sreda, 26. december 2018
  • ponedeljek, 31. december 2018 (kolektivni dopust za zaposlene)
  • Novo leto: torek, 1. januar in sreda, 2. januar 2019
  • Slovenski kulturni praznik: petek, 8. februar 2019
 • Ostali pomembni dnevi, določeni na ravni UP:
  • Pozdrav brucem in bruckam Univerze na Primorskem (začetek študijskega leta): ponedeljek, 1. oktober 2018
  • Promocija doktorjev znanosti Univerze na Primorskem: četrtek, 18. oktober 2018

Spomladanski semester:

 • Izobraževalno delo:
  • semestrski študij:
   od ponedeljka, 18. februarja 2019, do vključno petka, 31. maja 2019
  • kvartalni študij:
   3. kvartal: od ponedeljka, 18. februarja 2019, do vključno petka, 5. aprila 2019
   4. kvartal: od ponedeljka, 15. aprila 2019, do vključno petka, 31. maja 2019
  • Članice lahko glede na značilnosti izobraževalnega procesa ter ob upoštevanju materialnih pogojev (prostorske razmere, itd.) izvajanje praktičnega usposabljanja podaljšajo do vključno petka, 7. junija 2019, in ga nadaljujejo od ponedeljka, 19. avgusta 2019 do vključno petka, 13. septembra 2019.
 • Izpitna obdobja:
  • kvartalno izpitno obdobje: od ponedeljka, 8. aprila 2019, do vključno petka, 12. aprila 2019 (1 teden)
   Izpitno obdobje je namenjeno kvartalnemu študiju. V primeru semestrskega študija, se priporoča, da članica v istem tednu, če to predvideva učni načrt pri predmetih, organizirano izvaja vmesno preverjanje znanja (kolokviji).
  • poletno izpitno obdobje: od ponedeljka, 3. junija do vključno petka, 5. julija 2019 (5 tednov)
  • jesensko izpitno obdobje: od ponedeljka, 19. avgusta do vključno petka, 13. septembra 2019 (4 tedne)
 • Izobraževalnega procesa prosti dnevi (državni prazniki so podčrtani, ostali dnevi so določeni na ravni univerze):
  • Velikonočni ponedeljek: ponedeljek, 22. april 2019
  • Praznik dela: sreda, 1. maj in četrtek, 2. maj 2019
  • Dan državnosti: torek, 25. junij 2019
  • Marijino vnebovzetje: četrtek, 15. avgust 2019
Ostali pomembni dnevi, določeni na ravni UP:
 • Teden Univerze na Primorskem: od ponedeljka, 18. marca do vključno petka, 22. marca 2019
 • Promocija doktorjev znanosti Univerze na Primorskem: ponedeljek, 18. marec 2019
 • Inavguracija izvoljenih v redne profesorje: torek, 19. marec 2019
 • 16. slovesna akademija Univerze na Primorskem: četrtek, 21. marec 2019
 • Mednarodni teden Univerze na Primorskem: od ponedeljka, 13. maja, do vključno petka, 17. maja 2019