Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Študijski koledar 2016/17

natisni

Študijski koledar za študijsko leto 2016/2017 je pripravljen ob upoštevanju 37. Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/2012-UPB, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 109/2012 in 85/14), Statuta Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, št. 51/15-UPB in 88/15) in Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem.

I.  Splošno

Študijsko leto 2016/17 traja od 1. oktobra 2016 do 30. septembra 2017.

S študijskim koledarjem je zagotovljenih zakonsko določenih 30 delovnih tednov in tri izpitna obdobja. Če študijski program vsebuje praktično usposabljanje, skupna obremenitev študenta ne sme presegati 42 tednov letno.

Izobraževalni proces na rednem študiju poteka pet dni na teden, od ponedeljka do petka. Organizacijo izvedbe izobraževalnega procesa (urnike) določijo članice glede na značilnosti izobraževalnega procesa. Izobraževalni proces na izrednem študiju poteka skladno z izvedbenim urnikom, ki ga določi članica.

II.  Izobraževalni proces in izpitna obdobja

Jesenski semester:

 • Izobraževalno delo:
  • semestrski študij:
   od ponedeljka, 3. oktobra 2016, do vključno petka, 20. januarja 2017
  • kvartalni študij:
   1. kvartal: od ponedeljka, 3. oktobra 2016, do vključno petka, 18. novembra 2016
   2. kvartal: od ponedeljka, 28. novembra 2016 do vključno petka, 20. januarja 2017
  • Članice lahko glede na značilnosti izobraževalnega procesa ter ob upoštevanju materialnih pogojev (prostorske razmere, itd.) izvajanje praktičnega usposabljanja ali organiziranega pedagoškega dela, podaljšajo do vključno petka, 27. januarja 2017.
 • Izpitna obdobja:
  • novembrsko izpitno obdobje: od ponedeljka, 21. novembra 2016, do vključno petka, 25. novembra 2016 (1 teden)
   Izpitno obdobje je namenjeno kvartalnemu študiju. V primeru semestrskega študija, se priporoča, da članica v istem tednu, če to predvideva učni načrt pri predmetih, organizirano izvaja vmesno preverjanje znanja (kolokviji).
  • zimsko izpitno obdobje: od ponedeljka, 23. januarja do vključno petka, 17. februarja 2017 (4 tedne)
 • Izobraževalnega procesa prosti dnevi (državni prazniki so podčrtani, ostali dnevi so določeni na ravni univerze):
  • Rektorjev dan (čista desetka): sreda, 19. oktober 2016
  • Dan reformacije: ponedeljek, 31. oktober 2016
  • Dan spomina na mrtve: torek, 1. november 2016
  • Dan samostojnosti in enotnosti: ponedeljek, 26. december 2016
  • od torka, 27. decembra, do vključno petka, 30. decembra 2016
  • Novo leto: ponedeljek, 2. januar 2017
  • Slovenski kulturni praznik: sreda, 8. februar 2017
 • Ostali pomembni dnevi, določeni na ravni UP:
  • Pozdrav brucem in bruckam Univerze na Primorskem (začetek študijskega leta): ponedeljek, 3. oktober 2016
  • Promocija doktorjev znanosti Univerze na Primorskem: četrtek, 20. oktober 2016
  • Podpis štipendijskih pogodb iz Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem: torek, 31. januar 2017

Spomladanski semester:

 • Izobraževalno delo:
  • semestrski študij:
   od ponedeljka, 20. februarja 2017, do vključno petka, 9. junija 2017
  • kvartalni študij:
   3. kvartal: od ponedeljka, 20. februarja 2017, do vključno petka, 7. aprila 2017
   4. kvartal: od torka, 18. aprila 2017, do vključno petka, 9. junija 2017
  • Članice lahko glede na značilnosti izobraževalnega procesa ter ob upoštevanju materialnih pogojev (prostorske razmere, itd.) izvajanje praktičnega usposabljanja podaljšajo do vključno petka, 16. junija 2017, in ga nadaljujejo od ponedeljka, 14. avgusta 2017 do vključno petka, 8. septembra 2017.
 • Izpitna obdobja:
  • aprilsko izpitno obdobje: od ponedeljka, 10. aprila 2017 do vključno petka, 14. aprila 2017 (1 teden)
   Izpitno obdobje je namenjeno kvartalnemu študiju. V primeru semestrskega študija, se priporoča, da članica v istem tednu, če to predvideva učni načrt pri predmetih, organizirano izvaja vmesno preverjanje znanja (kolokviji).
  • poletno izpitno obdobje: od ponedeljka, 12. junija do vključno petka, 7. julija 2017 (4 tedne)
  • jesensko izpitno obdobje: od ponedeljka, 14. avgusta do vključno petka, 8. septembra 2017 (4 tedne)
 • Izobraževalnega procesa prosti dnevi (državni prazniki so podčrtani, ostali dnevi so določeni na ravni univerze):
  • Velikonočni ponedeljek: ponedeljek, 17. april 2017
  • Dan upora proti okupatorju: četrtek, 27. april 2017
  • petek, 28. april 2017
  • Praznik dela: ponedeljek, 1. maj in torek, 2. maj 2017
  • Marijino vnebovzetje: torek, 15. avgust 2017
 • Ostali pomembni dnevi, določeni na ravni UP:
  • Teden Univerzena Primorskem: od ponedeljka, 13. marca do vključno petka, 17. marca 2017
  • Promocija doktorjev znanosti Univerze na Primorskem: ponedeljek, 13. marec 2017
  • Inavguracija izvoljenih v redne profesorje: torek, 14. marec 2017
  • Slavnostna akademija Univerze na Primorskem: petek, 17. marec 2017
  • Mednarodni teden Univerze na Primorskem: od ponedeljka, 15. maja do vključno petka, 19. maja 2017