Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Študijski koledar 2015/16

natisni

Študijski koledar za študijsko leto 2015/2016 je pripravljen ob upoštevanju 37. Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/2012-UPB7, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 109/2012 in 85/14), Statuta Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, št. 124/2008-UPB1, 21/2011, 96/2011, 57/2012 in 29/2014) in Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem (št. 002-18/13).

I.  Splošno

Študijsko leto 2015/16 traja od 1. oktobra 2015 do 30. septembra 2016.

S študijskim koledarjem je zagotovljenih zakonsko določenih 30 delovnih tednov in tri izpitna obdobja. Če študijski program vsebuje praktično usposabljanje, skupna obremenitev študenta ne sme presegati 42 tednov letno.

Izobraževalni proces na rednem študiju poteka pet dni na teden, od ponedeljka do petka. Organizacijo izvedbe izobraževalnega procesa (urnike) določijo članice glede na značilnosti izobraževalnega procesa. Izobraževalni proces na izrednem študiju poteka skladno z izvedbenim urnikom, ki ga določi članica.

II.  Izobraževalni proces in izpitna obdobja

Jesenski semester:

 • Izobraževalno delo:
  • semestrski študij:
   od četrtka, 1. oktobra 2015, do vključno petka, 22. januarja 2016
  • kvartalni študij:
   1. kvartal: od četrtka, 1. oktobra 2015, do vključno petka, 20. novembra 2015
   2. kvartal: od ponedeljka, 30. novembra 2015 do vključno petka, 22. januarja 2016
  • Članice lahko glede na značilnosti izobraževalnega procesa ter ob upoštevanju materialnih pogojev (prostorske razmere, itd.) izvajanje praktičnega usposabljanja ali organiziranega pedagoškega dela, podaljšajo do vključno petka, 29. januarja 2016.
 • Izpitna obdobja:
  • novembrsko izpitno obdobje: od ponedeljka, 23. novembra 2015, do vključno petka, 27. novembra 2015 (1 teden)
   Izpitno obdobje je namenjeno kvartalnemu študiju. V primeru semestrskega študija, se priporoča, da članica v istem tednu, če to predvideva učni načrt pri predmetih, organizirano izvaja vmesno preverjanje znanja (kolokviji).
  • zimsko izpitno obdobje: od ponedeljka, 25. januarja do vključno petka, 19. februarja 2016 (4 tedne)
 • Izobraževalnega procesa prosti dnevi (državni prazniki so podčrtani, ostali dnevi so določeni na ravni univerze):
  • Rektorjev dan (čista desetka): sreda, 21. oktober 2015
  • Božič: petek, 25. december 2015
  • od ponedeljka, 28. decembra, do vključno četrtka, 31. decembra 2015
  • Novo leto: petek, 1. januar 2016

Spomladanski semester:

 • Izobraževalno delo:
  • semestrski študij:
   od ponedeljka, 22. februarja 2016, do vključno petka, 3. junija 2016
  • kvartalni študij:
   3. kvartal: od ponedeljka, 22. februarja 2016, do vključno petka, 8. aprila 2016
   4. kvartal: od ponedeljka, 18. aprila 2016, do vključno petka, 3. junija 2016
  • Članice lahko glede na značilnosti izobraževalnega procesa ter ob upoštevanju materialnih pogojev (prostorske razmere, itd.) izvajanje praktičnega usposabljanja podaljšajo do vključno petka, 10. junija 2016, in ga nadaljujejo od torka, 16. avgusta 2016 do vključno petka, 9. septembra 2016.
 • Izpitna obdobja:
  • aprilsko izpitno obdobje: od ponedeljka, 11. aprila 2016 do vključno petka, 15. aprila 2016 (1 teden)
   Izpitno obdobje je namenjeno kvartalnemu študiju. V primeru semestrskega študija, se priporoča, da članica v istem tednu, če to predvideva učni načrt pri predmetih, organizirano izvaja vmesno preverjanje znanja (kolokviji).
  • poletno izpitno obdobje: od ponedeljka, 6. junija do vključno petka, 1. julija 2016 (4 tedne)
  • jesensko izpitno obdobje: od torka, 16. avgusta do vključno petka, 9. septembra 2016 (4 tedne)
 • Ostali pomembni dnevi, določeni na ravni UP:
  • Teden univerze: od ponedeljka, 14. marca do vključno petka, 18. marca 2016
  • Promocija doktorjev znanosti Univerze na Primorskem: ponedeljek, 14. marec 2016
  • Slavnostna akademija Univerze na Primorskem: petek, 18. marec 2016
  • Mednarodni teden Univerze na Primorskem: od ponedeljka, 16. maja do vključno petka, 20. maja 2016
 • Izobraževalnega procesa prosti dnevi (državni prazniki so podčrtani, ostali dnevi so določeni na ravni univerze):
  • Slovenski kulturni praznik: ponedeljek, 8. februar 2016
  • Velikonočni ponedeljek: ponedeljek, 28. marec 2016
  • Dan upora proti okupatorju: sreda, 27. april 2016
  • Praznik dela: ponedeljek, 2. maj 2016
  • Marijino vnebovzetje: ponedeljek, 15. avgust 2016