Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Študijski koledar 2014/15

natisni

Študijski koledar za študijsko leto 2014/2015 je pripravljen ob upoštevanju 37. in 66. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/2012-UPB7, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 109/2012), Statuta Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, št. 124/2008-UPB1 in spremembe), Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem (št. 002-18/13), Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v RS (Ur. l. RS, št. 112/2005-UPB1 in spremembe).

I.  Splošno

Študijsko leto 2014/15 traja od 1. oktobra 2014 do 30. septembra 2015.

S študijskim koledarjem je zagotovljenih zakonsko določenih 30 delovnih tednov in tri izpitna obdobja. Če študijski program vsebuje praktično usposabljanje, skupna obremenitev študenta ne sme presegati 42 tednov letno.

Izobraževalni proces na rednem študiju poteka pet dni na teden, od ponedeljka do petka. Organizacijo izvedbe izobraževalnega procesa (urnike) določijo članice glede na značilnosti izobraževalnega procesa. Izobraževalni proces na izrednem študiju poteka skladno z izvedbenim urnikom, ki ga določi članica.

II.  Izobraževalni proces in izpitna obdobja

Jesenski semester:

 • Izobraževalno delo:
  • semestrski študij:
   od srede, 1. oktobra 2014, do vključno petka, 16. januarja 2015
  • kvartalni študij:
   1. kvartal: od srede, 1. oktobra do vključno petka, 14. novembra 2014
   2. kvartal: od ponedeljka, 24. novembra do vključno petka, 16. januarja 2015
  • Članice lahko glede na značilnosti izobraževalnega procesa ter ob upoštevanju materialnih pogojev (prostorske razmere, itd.) izvajanje praktičnega usposabljanja ali organiziranega pedagoškega dela, podaljšajo do vključno petka, 23. januarja 2015.
 • Izpitna obdobja:
  • novembrsko izpitno obdobje: od ponedeljka, 17. novembra do vključno petka, 21. novembra 2014 (1 teden)
   Izpitno obdobje je namenjeno kvartalnemu študiju. V primeru semestrskega študija, se priporoča, da članica v istem tednu, če to predvideva učni načrt pri predmetih, organizirano izvaja vmesno preverjanje znanja (kolokviji).
  • januarsko izpitno obdobje: od ponedeljka, 19. januarja do vključno petka, 13. februarja 2015 (4 tedne)
 • Izobraževalnega procesa prosti dnevi (državni prazniki so podčrtani, ostali dnevi so določeni na ravni univerze):
  • Rektorjev dan (Čista desetka): sreda, 15. oktober 2014
  • Dan reformacije: petek, 31. oktober 2014
  • Božič: četrtek, 25. december 2014
  • Dan samostojnosti in enotnosti: petek, 26. december 2014
  • od ponedeljka, 29. decembra, do vključno srede, 31. decembra 2014
  • Novo leto: četrtek, 1. januar 2015
  • petek, 2. januar 2015

Spomladanski semester:

 • Izobraževalno delo:
  • semestrski študij:
   od ponedeljka, 16. februarja do vključno petka, 5. junija 2015
  • kvartalni študij:
   3. kvartal: od ponedeljka, 16. februarja do vključno petka, 3. aprila 2015
   4. kvartal: od ponedeljka, 13. aprila do vključno petka, 5. junija 2015
  • Članice lahko glede na značilnosti izobraževalnega procesa ter ob upoštevanju materialnih pogojev (prostorske razmere, itd.) izvajanje praktičnega usposabljanja podaljšajo do vključno petka, 12. junija 2015, in ga nadaljujejo od ponedeljka, 17. avgusta 2015 do vključno petka, 11. septembra 2015.
 • Izpitna obdobja:
  • aprilsko izpitno obdobje: od torka, 7. aprila do vključno petka, 10. aprila 2015 (1 teden)
   Izpitno obdobje je namenjeno kvartalnemu študiju. V primeru semestrskega študija, se priporoča, da članica v istem tednu, če to predvideva učni načrt pri predmetih, organizirano izvaja vmesno preverjanje znanja (kolokviji).
  • junijsko izpitno obdobje: od ponedeljka, 8. junija do vključno petka, 3. julija 2015 (4 tedne)
  • septembrsko izpitno obdobje: od ponedeljka, 17. avgusta do vključno petka, 11. septembra 2015 (4 tedne)
 • Ostali pomembni dnevi, določeni na ravni UP:
  • Teden univerze: od ponedeljka, 16. marca do petka, 20. marca 2015
  • Slavnostna akademija Univerze na Primorskem: petek, 20. marec 2015
 • Izobraževalnega procesa prosti dnevi (državni prazniki so podčrtani, ostali dnevi so določeni na ravni univerze):
  • Velikonočni ponedeljek: ponedeljek, 6. april 2015
  • Dan upora proti okupatorju: ponedeljek, 27. april 2015
  • od torka, 28. aprila, do vključno četrtka, 30. aprila 2015
  • Praznik dela: petek, 1. maj 2015
  • Dan državnosti: četrtek, 25. junij 2015