Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Študijski koledar 2010/11

natisni


Študijski koledar za študijsko leto 2010/2011 je pripravljen ob upoštevanju 37. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/2006-UPB3, 64/2008 in 86/2009), določil Statuta Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, št. 73/03 in spremembe), Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem (št. 0221-05/07, 11.4.2007), Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v RS (Ur. l. RS, št. 26–1091/1991) ter Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v RS (Ur. l. RS, št. 91/2005).

I.  Splošno

Študijsko leto 2010/11 traja od 1. oktobra 2010 do 30. septembra 2011.

S študijskim koledarjem je zagotovljenih zakonsko določenih 30 delovnih tednov in tri izpitna obdobja. Če študijski program vsebuje praktično usposabljanje, skupna obremenitev študenta ne sme presegati 42 tednov letno.

Izobraževalni proces na rednem študiju poteka pet dni na teden, od ponedeljka do petka. Organizacijo izvedbe izobraževalnega procesa (urnike) določijo članice glede na značilnosti izobraževalnega procesa. Izobraževalni proces na izrednem študiju poteka skladno z izvedbenim urnikom, ki ga določi članica.

II.  Izobraževalni proces in izpitna obdobja

Jesenski semester:

 • Izobraževalno delo:
  • semestrski študij:
   od ponedeljka, 4. oktobra 2010, do vključno petka, 21. januarja 2011
  • kvartalni študij:
   1. kvartal: od ponedeljka, 4. oktobra 2010, do vključno petka, 19. novembra 2010
   2. kvartal: od ponedeljka, 29. novembra 2010, do vključno petka, 21. januarja 2011
  • Članice lahko glede na značilnosti izobraževalnega procesa ter ob upoštevanju materialnih pogojev (prostorske razmere, itd.) izvajanje praktičnega usposabljanja ali organiziranega pedagoškega dela, podaljšajo do vključno petka, 28. januarja 2011.
 • Izpitna obdobja:
  • novembrsko izpitno obdobje: od ponedeljka, 22. novembra 2010, do vključno petka, 26. novembra 2010 (1 teden)
   Izpitno obdobje je namenjeno kvartalnemu študiju. V primeru semestrskega študija, se priporoča, da članica v istem tednu, če to predvideva učni načrt pri predmetih, organizirano izvaja vmesno preverjanje znanja (kolokviji).
  • januarsko izpitno obdobje: od ponedeljka, 24. januarja 2011, do vključno petka, 18. februarja 2011 (4 tedne)
 • Ostali pomembni dnevi, določeni na ravni UP:
  • Promocija novih doktorjev znanosti: četrtek, 21. oktober 2010
 • Pedagoškega procesa prosti dnevi (državni prazniki so podčrtani, ostali dnevi so določeni na ravni univerze):
  • Rektorjev dan (Čista desetka): sreda, 20. oktober 2010
  • Dan spomina na mrtve: ponedeljek, 1. november 2010
  • od ponedeljka, 27. decembra 2010, do vključno petka, 31. decembra 2010

Spomladanski semester:

 • Izobraževalno delo:
  • semestrski študij:
   od ponedeljka, 21. februarja 2011, do vključno petka, 10. junija 2011
  • kvartalni študij:
   3. kvartal: od ponedeljka, 21. februarja 2011, do vključno petka, 8. aprila 2011
   4. kvartal: od ponedeljka, 18. aprila 2011, do vključno petka, 10. junija 2011
  • Članice lahko glede na značilnosti izobraževalnega procesa ter ob upoštevanju materialnih pogojev (prostorske razmere, itd.) izvajanje praktičnega usposabljanja podaljšajo do vključno petka, 17. junija 2011, in ga nadaljujejo od ponedeljka, 22. avgusta 2011 do petka, 16. septembra 2011.
 • Izpitna obdobja:
  • aprilsko izpitno obdobje: od ponedeljka, 11. aprila 2011, do vključno petka, 15. aprila 2011 (1 teden)
   Izpitno obdobje je namenjeno kvartalnemu študiju. V primeru semestrskega študija, se priporoča, da članica v istem tednu, če to predvideva učni načrt pri predmetih, organizirano izvaja vmesno preverjanje znanja (kolokviji).
  • junijsko izpitno obdobje: od ponedeljka, 13. junija 2011, do vključno petka, 8. julija 2011 (4 tedne)
  • septembrsko izpitno obdobje: od torka, 16. avgusta 2011, do vključno, 9. septembra 2011 (4 tedne)
 • Ostali pomembni dnevi, določeni na ravni UP:
  • Teden univerze: od ponedeljka, 14. marca 2011, do petka, 18. marca 2011
  • Dan univerze: četrtek, 17. marca 2011
  • Promocija novih doktorjev znanosti: ponedeljek, 14. marca 2011
 • Pedagoškega procesa prosti dnevi (državni prazniki so podčrtani, ostali dnevi so določeni na ravni univerze):
  • Velikonočni ponedeljek: ponedeljek, 25. april 2011
  • Dan upora proti okupatorju: sreda, 27. april 2011
  • od ponedeljka, 25. aprila 2011, do vključno petka, 29. aprila 2011
  • Praznik dela: ponedeljek, 2. maj 2011