Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 15. marec 2012 Uspeh diplomanta Računalništva in informatike UP FAMNIT

Irman Abdič, diplomant študijskega programa Računalništvo in informatika na UP FAMNIT, je pod mentorstvom doc. dr. Janeza Žiberta v svojem diplomskem delu razvil orodje za časovno-frekvenčno analizo zvočnih signalov v stvarnem času.

Orodje je izjemno uporabno pri razvoju sistemov za razpoznavanje in tvorjenje govora in je narejeno v programskem okolju Sphinx4, ki so ga razvili na Carnegie Mellon University v ZDA. Univerza je trenutno uvrščena na 55. mesto pa Shanghajski lestvici in med prvih 10 med tehniškimi univerzami.

V sodelovanju z avtorji programskega orodja Sphinx4 je Irmanu Abdiću uspelo doseči vključitev tega orodja v naslednje izdaje programskega orodja Sphinx4.

Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:

http://cmusphinx.sourceforge.net/


Študentu in mentorju ob dosežku iskreno čestitamo!