Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

CEEPUS

natisni

Predstavitev programa CEEPUS

CEEPUS  je srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev, v katerem sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih držav: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka,Črna Gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija. Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnost študentov in profesorjev med sodelujočimi državami ter izkoristiti prijateljske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov. Program deluje na osnovi mrež (networks), ki jih ustanovijo posamezne univerze oziroma fakultete. Tako lahko študentje in profesorji kandidirajo za štipendijo znotraj mreže, v katero je vključena institucija.
Vir: www.cmepius.si

Financiranje

Štipendijo dodeli država prejemnica študenta/učitelja na izmenjavi in vključuje štipendijonamestitev in zdravstveno varstvo ter zagotavlja oprostitev šolnine. Potni stroški niso kriti. Točne zneske in vse dodatne informacije najdete na spletni strani CEEPUS in sicer pod posamezno državo, kjer so tudi informacije o nacionalni kontaktni točki. 

Osnovni pogoji za mobilnost študentov (znotraj ali izven mrež)

Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati študenti, ki se želijo vključiti v mobilnost, so:

 • končana vsaj prva dva semestra študija,
 • starost do 35 let,
 • državljanstvo ene od držav, ki sodelujejo v programu CEEPUS,
 • podpora/odobritev koordinatorja posamezne mreže na matični inštituciji,
 • študenti dodiplomskega študija lahko prosijo za izmenjavo za en semester ali največ 10 mesecev,
 • v izjemnih primerih (npr. poletna šola) in z utemeljitvijo koordinatorja mreže lahko dodiplomski študenti zaprosijo tudi za krajšo izmenjavo, vendar ta ne sme biti krajša od 21 dni,
 • študenti podiplomskega študija se lahko prijavijo za najmanj en mesec oz. največ deset mesecev mobilnosti.

Izmenjave na instituciji, ki ne sodeluje v mreži z domačo institucijo, so izmenjave izven mreže. Status študenta pri taki izmenjavi je status prostega študenta oz. t.i. free mover študenta. Informacije o prostih štipendijah za tako obliko izmenjave je mogoče dobiti na Nacionalnem uradu CEEPUS tiste države, kamor želite na izpopolnjevanje.

Prijavni roki

 • 15. junij: za štipendije za zimski semester 
 • 30. oktober: za štipendije za letni semester
 • 30. november: za t.i. free moverje

Prijava

 • Prijave za štipendije znotraj mrež potekajo v celoti preko internetne strani CEEPUS programa
 • Postopek prijave na Ceepus izmenjavo je podrobneje opisan korak za korakom tukaj.

Navodila za prijavo

 • PRVIČ sodelujete v CEEPUS programu: REGISTRIRAJTE SE na CEEPUS domači strani ter počakajte na potrditev registracije in geslo.
 • ŽE REGISTRIRANI UPORABNIKILOGIRAJTE SE na CEEPUS domači strani.

Ko ste se registrirali oz. logirali na zgoraj navedeni spletni strani:

 • Izpolnite internetno prijavo (izbor mreže, izbor matične institucije, izbor institucije gostiteljice, želeno obdobje in trajanje izmenjave, svoje podatke). Prijavo je potrebno izpolniti NATANČNO in s PRAVIMI PODATKI.
 • Prijava je nato potrjena na treh ravneh:
 • najprej jo odobri  lokalni koordinator na matični instituciji,  
 • nato nacionalna CEEPUS agencija v domači državi,
 • zadnja dokončna dodelitev CEEPUS štipendije pa je v rokah nacionalnega CEEPUS urada v državi gostiteljici. Vse navedeno poteka elektronsko, preko CEEPUS internetne strani.
 • Ves postopek poteka elektronsko ter po elektronski pošti. Prvo obvestilo o dodelitvi (ali zavrnitvi) prejmete po elektronski pošti, skupaj z navodili. Nato vam nacionalni CEEPUS urad države gostiteljice pošlje vso dokumentacijo z vsemi informacijami v zvezi z izmenjavo na naslov, ki ste ga navedli v elektronski prijavi. Sprejem štipendije potrdite tako, da pošljete nazaj t.i. "Letter of Acceptance", skupaj z ostalo v dopisu zahtevano dokumentacijo.
 • Kopijo prijave morate obvezno oddati tudi v Službo za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje UP FAMNIT (Glagoljaška 8, 1. nadstropje) ali poslati po pošti na naslov: UP FAMNIT, Glagoljaška 8, 6000 Koper. Kopiji prijavnice morate priložiti naslednjo dokumentacijo:
  motivacijsko pismo (v slovenskem in angleškem/nemškem jeziku), življenjepis (v slovenskem in angleškem/nemškem jeziku), potrdilo o opravljenih izpitih.

Sledi priprava na bivanje v tujini (viza, zavarovanje, če je potrebno) - za to ste odgovorni sami. Institucija gostiteljica vam  pomaga pri vključitvi v novo okolje (nastanitev, štipendija…).

Pred prihodom domov vam mora koordinator mreže oz. partner z institucije gostiteljice podpisati in žigosati potrdilo o opravljeni izmenjavi, t.i. "Letter of confirmation", kar je potrdilo, da ste izmenjavo zares opravili. Obrazec najdete na spletni strani CEEPUS.

Po prihodu domov morate nacionalni CEEPUS agenciji najkasneje v dveh tednih predložiti potrdilo o opravljeni izmenjavi ("Letter of confirmation") in poročilo (»Student Report«). Poročilo – obrazec Student Report izpolni študent sam (obrazec je na voljo na spletni strani CEEPUS). Kopijo dokumentacije (Letter of confirmation, Student Report) obvezno oddate v Službo za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje UP FAMNIT.

Seznam vseh mrež in vse dodatne informacije so na voljo na spletni strani programa in na spletni strani CMEPIUS – Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.

UP FAMNIT v programu CEEPUS

UP FAMNIT je bila partnerica v CEEPUS mreži SEE Doctoral Studies in Mathematical Sciences, ki se je iztekla v študijskem letu 2012/13. Ker od oktobra 2013 UP FAMNIT ni članica v nobeni CEEPUS mreži, lahko študentje in profesorji UP FAMNIT kandidirajo le za izmenjave izven mreže, t.i. izmenjave free moverjev.

V mreži SEE Doctoral Studies in Mathematical Sciences je UP FAMNIT sodelovala z organizacijo Poletne doktorske šole : 2013 PhD Summer School in Discrete Mathematicski je trajala od 16.6. do 21.6.2013. Prva Poletna doktorska šola Course on Algebraic Combinatorics, Computability and Complexity  je bila organizirana leta 2011 v Sofiji (Bolgarija), tokrat pa bo organizacija zaupana Univerzi na Primorskem, UP FAMNIT. Možnost obiska poletne doktorske šole bodo imeli doktorski študenti ter učitelji in raziskovalci iz vseh partnerskih institucij projekta.

Koordinator mreže na UP FAMNIT je bil izr. prof. dr. Štefko Miklavič. Administrativna podpora (Ceepus administrator) in kontaktna oseba na UP FAMNIT je bila Tanja Sanabor.

Partnerske institucije v mreži SEE Doctoral Studies in Mathematical Sciences