Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Študijske in akademske izmenjave

natisni

Študenti, ki želijo v času študija pridobiti dragocene mednarodne izkušnje, razširiti intelektualno obzorje, izpopolniti tuje jezike, spoznati nove kulture in skleniti nova prijateljstva, lahko izkoristijo možnosti, ki jih nudijo programi mednarodne mobilnosti študentov.

Na UP FAMNIT je mednarodna mobilnost študentov omogočena preko programov izmenjave ERASMUS+, programa Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM ter posamičnih bilateralnih sporazumov. Pogoj za udeležbo na vsaki izmed njih je zaključen vsaj 1. letnik dodiplomskega študija in status študenta.

V nadaljevanju so podrobneje opisani najpogostejši programi mobilnosti.

 

ERASMUS +

Študenti

Erasmus+ program mobilnosti omogoča študentom, da del študijskih obveznosti opravijo v tujini. V okviru programa se lahko udeležijo izmenjave z namenom študija (SMS) ali z namenom praktičnega usposabljanja (SMP). Študenti se lahko udeležijo izmenjave v državi, različni od države, kjer je sedež njegove univerze. Študent se ne more udeležiti izmenjave v  državi, kjer ima prijavljeno stalno prebivališče.

Študijska izmenjava lahko traja najmanj 3 in največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija in se lahko izvaja na partnerskih univerzah, s katerimi je UP FAMNIT sklenila Erasmus+ bilateralni sporazum.

Praktično usposabljanje lahko traja od 2 do 12 mesecev na vsaki stopnji študija in se opravlja v podjetjih oziroma drugih delovnih organizacijah v državah članicah EU, Liechtensteinu, na Norveškem in na Islandiji (v postopku potrjevanja sta tudi Turčija in Makedonija). Prakse v okviru programa Erasmus+ ni mogoče opravljati v institucijah Evropske komisije, organizacijah, ki vodijo EU programe in diplomatskih predstavništvih Republike Slovenije v tujini. Praktično usposabljanje mora biti vsebinsko povezano s področjem študija študenta. 

V programu Erasmus+ lahko sodelujejo študenti, ki:

  • se izobražujejo po javnoveljavnem visokošolskem programu na dodiplomski ali podiplomski stopnji na instituciji nosilki Erasmus Univerzitetne Listine,
  • so zaključili vsaj 1. letnik dodiplomskega visokošolskega izobraževanja,
  • so diplomirali (še eno leto po zagovoru diplomske naloge).

Pretekli razpisi so dostopni tukaj.

Učitelji in strokovno osebje

Program Erasmus+ ponuja učnemu in podpornemu osebju na nosilki Erasmus+ listine možnost pedagoškega gostovanja  (STA) ter možnost usposabljanja (STT) na partnerskih institucijah v sodelujočih državah.

Podlaga za mobilnost je vnaprej podpisan medinstitucionalni dogovor ter vnaprej dogovorjen program dela – za STA mora obsegati najmanj 8 ur predavanj na teden.

Pretekli razpisi so dostopni tukaj.

 

Slovenski štipendijski sklad EGP in NFMna vrh

Študenti

Tudi program Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM omogoča študentom opravljanje dela študijskih obveznosti v tujini, le da gre v tem primeru za mobilnost v treh državah: Norveška, Islandija in Liechtenstein. Študenti lahko v okviru razpisa UP za namen udeležbe na praktičnem usposabljanju opravljajo tudi prakso v podjetju ali inštituciji v omenjenih treh državah.

Pretekli razpisi so dostopni tukaj.

Učitelji in strokovno osebje

Program Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM omogoča učiteljem, da predavajo na tujih inštitucijah, administrativno osebje pa lahko z namenom izmenjave izkušenj in praks obišče svoje kolege na sorodnih inštitucijah na Norveškem, Islandiji in v Liechtensteinu. Za namen usposabljanja lahko mobilnost poteka tudi v okviru sodelovanja na konferenci, seminarju, delavnici ali drugem usposabljanju.

Pretekli razpisi so dostopni tukaj.

 

CEEPUSna vrh

UP FAMNIT je bila partnerica v CEEPUS mreži SEE Doctoral Studies in Mathematical Sciences, ki se je iztekla v študijskem letu 2012/13. Ker od oktobra 2013 UP FAMNIT ni članica v nobeni CEEPUS mreži, lahko študentje in profesorji UP FAMNIT kandidirajo le za izmenjave izven mreže, t.i.  free mover izmenjave.

Več o programu CEEPUS in o pretekli dejavnosti UP FAMNIT v omenjeni mreži si lahko preberete tu.

 

 

Priprava na izmenjavona vrh

Za izvedbo mobilnosti in dodelitev finančnih sredstev je, ne glede na program, potrebna predhodna prijava.

Najpogostejši program mobilnosti za študente je Erasmus+ program. Za mobilnosti v okviru Erasmus+ programa razpise pripravlja Mednarodna pisarna Univerze na Primorskem.
Razpis za študente je običajno objavljen pozimi (december, januar), velja pa za mobilnosti v naslednjem študijskem letu.
Razpis za zaposlene je običajno objavljen poleti (junij, avgust), namenjen pa je mobilnosti v naslednjem študijskem letu.

Mobilnosti v okviru štipendijskega sklada EGP in NFM trenutno niso mogoče, saj na Univerzi na Primorskem ta program trenutno ni aktiven.

Za mobilnosti v okviru programa CEEPUS sta možnosti dve.
V kolikor gre za mobilnosti v okviru CEEPUS mreže, katere del je UP FAMNIT, je potrebno možnosti preveriti v Mednarodni pisarni UP FAMNIT.
V kolikor gre za t.i. free mover izmenjavo, je najprej potrebno pridobiti soglasje za mobilnost na izbrani tuji instituciji, potem pa sledi prijava na free mover razpis za pridobitev štipendije. CEEPUS program koordinira nacionalna agencija CMEPIUS, ki tudi posodablja možnosti za izmenjavo v okviru CEEPUS programa free mover. Za več informacij o prijavi na freemover izmenjavo je na voljo Mednarodna pisarna UP FAMNIT.

Z namenom čim boljše priprave na izmenjavo, so študentkam in študentom na voljo smernice za pripravo na mobilnost Erasmus+ v katerih je podrobno opisana priprava na odhod na izmenjavo ter obveznosti po povratku z izmenjave. Smernice lahko služijo kot pomoč tudi v primeru mobilnosti v okviru drugih programov.

Za vsa dodatna vprašanja in podrobnosti ostaja na voljo Mednarodna pisarna UP FAMNIT.

 

Kontaktna vrh

Informacije za vse programe mobilnosti:

Mednarodna pisarna UP FAMNIT
Tina Franca

Telefon: +386 5 611 76 72
E-pošta: international@famnit.upr.si
Viber, Whatsapp, Telegram: +386 41 418 515

OBVESTILO:
Obveščamo vas, da bo Mednarodna pisarna UP FAMNIT zaradi omejevanja širjenja COVID-19, od 18.5.2020 do nadaljnjega delovala prilagojeno.
V Mednarodni pisarni UP FAMNIT ostajamo na voljo preko e-mail naslova international@famnit.upr.si ali telefonske številke 05 611 76 72 (ali 041 418 515 za WhatsApp, Telegram, Viber).

V pisarni smo dosegljivi samo po predhodnem dogovoru preko e-maila. 

Hvala za razumevanje!