februar 2021

Dogodki UP FAMNIT
Calendar view
sreda, 10. februar
Čas: 19:00 - 20:30
Kraj: ZOOM
Povezetek: BIOLOŠKI VEČER: Sodobni izzivi varstva velike uharice v Sloveniji
ponedeljek, 15. februar
Čas: 15:00 - 15:15
Kraj: ZOOM (See link below)
Povezetek: Raziskovalni matematični seminar - A renewal equation model for disease transmission dynamics with contact tracing
ponedeljek, 22. februar
Čas: 10:00 - 10:15
Kraj: Zoom (See link below)
Povezetek: Raziskovalni matematični seminar - Shuffling cards with groups
sreda, 24. februar
Čas: 18:00 - 19:30
Kraj: ZOOM
Povezetek: IZLET V MATEMATIČNO VESOLJE: Konfiguracije točk in premic
Čas: 19:00 - 20:30
Kraj: ZOOM
Povezetek: BIOLOŠKI VEČER: Pomembnost vodnih zajetij na Krasu