8. februar - 14. februar

Dogodki UP FAMNIT
Calendar view
sreda, 10. februar
Čas: 19:00 - 20:30
Kraj: ZOOM
Povezetek: BIOLOŠKI VEČER: Sodobni izzivi varstva velike uharice v Sloveniji